DD Electric d.o.o donosi Vam gotova rješenja po principu „ključ u ruke“ u polju industrijske automatizacije i telemetrije. Rješenja su prilagođena potrebama sustava na temelju raspoloživosti komunikacijskih veza, izvora električne energije,te same lokacije ugradnje. Polja primjene su vodoopskrba i odvodnja, industrija, poljoprivreda, te sva polja koja zahtjevaju jednostavnu instalaciju, kontrolu i održavanje s vrlo konkurentnim cijenama.

Telemetrijsko prikupljanja podataka izbacuju potrebu lokalnog posjećivanja mjernih mjesta radi prikupljanja podataka – podaci mogu biti lokalno pohranjeni u telemetrijski uređaj(RTU), nakon čega se vrši transmisija na Vaše računalo za potrebe prikupljanja podataka, grafove i statističke obrade.

Mogućnosti sustava:
• Baterijski napajan i štedljiv sustav(zamjenjive standardne baterije)
• Ugradnja u mjerna okna
• Udaljenja mjerenja, pohrana alarma i podataka
• Učestalost mjerenja i slanja podataka podesiva od nekoliko sekundi do jednom mjesečno
• Prikaz, obrada i pohrana podataka na Vašem računalu


Sustavi telemetrije najčešće se ugrađuju u lokacije koje se nalaze u zabačenim mjestima gdje pristup mrežnom naponu i klasičnim komunikacijskim vezama nije dostupan. Pa se postavlja ozbiljno pitanje napajanja, naš sustav ne zahtjeva pristup mrežnom naponu jer se napaja s baterija. Ovisno o frekvenciji prikupljanja podataka i frekvenciji transmisije podataka vijek trajanja baterija može biti do 10 godina. Dug vijek trajanja baterije omogućen je inteligentim sustavom koji većinu vremena provede u „dubokom snu“ s veoma malom potrošnjom energije, dok se „budi“ kada se javi potreba.

Sustav se ugrađuje u mjerna okna, te ako je GSM signal dovoljno jak ne zahtjeva vanjsku antenu. Što automatski smanjuje kompleksnost i cijenu cijelog sustava. Te je jedna od razlika/prednosti nad drugim rješenjima na tržištu.

U obzir je uzeti i vrlo bitan faktor koji tokom vremena može oštetiti mjernu opremu, a to je agresivan utjecaj okoline. Tome problemu smo doskočili integracijom naše elektronike u zaštitnu enkapsulaciju koja nosi oznaku IP67+, čime se postiže visoka otpornost na prašinu i utjecaj vode. Elektronika se nalazi naknadno u silikonskom gelu za poboljšanu otpornost na utjecaj okoline.

Mjerenje i slanje podataka odvija se ovisno o želji kupca i u ovisnosti o potrebi. Podaci se šalju preko mobilne mreže(GPRS). Bitna razlika naprama drugih rješenja je izbacivanje potrebe za skupim uslugama pružatelja mobilnih usluga poput VPN(Virtual Private Network). Osim što naše rješenje uspješno zaobilazi tehničke probleme, uspješno zaobilazi i visoke mjesečne troškove generirane zakupom usluga pružatelja mobilnih usluga.

Prikupljeni podaci ne predstavljaju ništa ako nisu kvalitetno obrađeni i prezentirani. Za numeričku i vizualnu prezentaciju podataka koristimo alate i programe Simensa, te vlastita rješenja. Program pomoću kojeg će kranji korisnik pristupati rađen je uvijek od nule, te prema potrebama i željama korisnika. Podaci se prikupljaju i obrađuju na računalu kupca, što je još jedna bitna razlika našeg rješenja naprama drugih rješenja na tržištu. Dok druga rješenja zahtjevaju prisustvo neke treće strane za prikupljanje podataka i njihov pristup (WEB pristup), koja ujedno to mjesečno i naplaćuje, mi ponovno izbacujemo nepotrebne troškove.

Cilj našeg sustava je potpuna autonomnost, no i visoka razina fleksibilnosti. Ako se pojavi želja i potražnja sa proširenjem postojeći sustav se integrira u naknadno izgrađen, te podaci i njihova prezentacija ostaju na istom mjestu u novom proširenom programu!

Veoma bitan pojam je fleksibilnost sustava, fleksibilnost govori o isplativosti sustava neovisno o broju udaljenih telemetrijskih stanica. Ako je potrebna jedna stanica, deset stanica ili više od deset stanica, naš sustav pokazuje isplativost neovisno o broju. Količina nije potrebna da sustav postane rentabilan!

No, ako se pojavi potreba sustav se može proširiti do 65 000 stanica.
Voda

Pitka vodaPrimjer sustava

 pogledaj