Primjer malog sustava za nadzor jedne pumpe na vodospremi

Primjer sustava natrag