Solar Tracker je uređaj koji prati kretanje sunca od istoka ka zapadu i time povećava efikasnost solarnih modula 31-37%! Konstrukcija tracker-a se sastoji od aluminijskih profila ili nehrđajućih materijala. Fotonaponski (solarni) paneli su učvršćeni za konstrukciju, pa kada tracker prati kretanje sunca cijeli dan, fotonaponski paneli su usmjereni direktno prema suncu cijeli dan, što bitno doprinosi proizvodnji električne energije.


Jedinstveno tehničko rješenje koje se sastoji od konstrukcije s tri točke oslonca i istosmjernog motora (DC motor) koji se napaja električnom energijom iz malih fotonaponskih modula omogućuje rad tracker-a tokom cijele godine.


Fotonaponski moduli su učvršćeni za konstrukciju koja se rotira pomoću pužnog prijenosa koga pokreće istosmjerni motor.


Solarni tracker se okreće prema strani koja je više izložena suncu, a to je postignuto pomoću položaja malih fotonaponskih modula koji su postavljeni okomito na fotonaponske module koji proizvode električnu energiju za invertere.
Tracking sustavi natrag