Instalacija aerodinamičnih solarnih sustava za ravne krovove

Sustav je dizajniran na način da bude minimalna površina tlaka koji nastaje između osnovne ploče i membrane krova.
Na taj način, koriste se najbolje prednosti svakog krova s obzirom na nosivost i ostale karakteristike.

Sustavi za ravne krovove
 natrag