Povrat investicije i isplativost ulaganja

DD Electric d.o.o donosi Vam gotova rješenja sa kojima dolazi do značajnog povrata investicije i velike isplativosti ulaganja kroz vrlo kratko vrijeme!!!

 

Primjeri povrata investicije

 

POVRAT  INVESTICIJE 30 kW

 
Povrat investicije od             262.905,00 kn    ( 34.868 Eura)

Proizvedena el. Energija se dobije  računski  i  iznosi :

Ovisi o proizvedenoj el. Energiji  i prodajnoj cijeni  električne energije.

41.825 kWh  godišnje.        

Cijena kWh el. energije je  0.7 kn  pa se lako izračuna  godišnja  dobit :

41825 kWh x 0.7 kn =29.277 kn (3.883 Eura).

Investicija se isplati za 8 godina rada elektrane.      

Dobivanje bespovratnih sredstava iz  EU fondova je   realna mogućnost,  a  visina   sredstava koje se mogu  dobiti iz  EU fondova je od 40% investicije do 80% vrijednosti investicije.

Ako se projekt dobro pripremi  tada će  povrat investicije za vaše područje  biti  minimalno 50%.

Lako se izračuna  da vi plaćate 17.434 Eura, pa je investicija isplativa u nešto više od 4 godine.

Garancija na  solarne panele je 25 godina, a to znači da će se ulaganje višestruko isplatiti.

 

Priprema projektne dokumentacije naša je  jača strana i svi naši projekti  dobili su suglasnost  HEP-a.

Dokumentaciju za  dobivanje  PEES od HEP-a  naplaćujemo,  novac  smatramo kao predujmom za  radove, ako se suradnja s firmom nastavi.

Primjer:   Projekt za 60 kW solarnu elektranu ste platili 7.000,00 kn. 

Kada dođe do izvođenja radova  vaši troškovi će biti umanjeni za 7.000,00 kn  i iznosit će  508.797,00 kn.

Pripremu dokumentacije za EU  fond naplaćujemo u slučaju da se  novac iz EU fonda povuče. 

Cijena  pripreme  dokumentacije za EU fond je  8% od vrijednosti projekta  i  plaća se  iz sredstava koje povlačite od fonda.

 

POVRAT  INVESTICIJE 60 kW

 
Povrat investicije od             489.044,00 kn    ( 64.860 Eura)

Ovisi o proizvedenoj el. Energiji  i prodajnoj cijeni  električne energije.

Proizvedena el. Energija se dobije  računski  i  iznosi :

 

83.650 kWh  godišnje.     

   
Cijena kWh el. energije je  0.7 kn  pa se lako izračuna  godišnja  dobit :

83650 kWh x 0.7 kn =58.555 kn (7.766 Eura).

Investicija se isplati za 8 godina rada elektrane.      

Dobivanje bespovratnih sredstava iz  EU fondova je   realna mogućnost,  a  visina   sredstava koje se mogu  dobiti iz  EU fondova je od 40% investicije do 80% vrijednosti investicije.

Ako se projekt dobro pripremi  tada će  povrat investicije za vaše područje  biti  minimalno 50%. Lako se izračuna  da vi plaćate 32.430 Eura, pa je investicija isplativa u  4 godine.

Garancija na  solarne panele je 25 godina, a to znači da će se ulaganje višestruko isplatiti.

 

Priprema projektne dokumentacije naša je  jača strana i svi naši projekti  dobili su suglasnost  HEP-a.

Dokumentaciju za  dobivanje  PEES od HEP-a  naplaćujemo,  novac  smatramo kao predujmom za  radove, ako se suradnja s firmom nastavi.

Primjer:   Projekt za 60 kW solarnu elektranu ste platili 7.000,00 kn.  Kada dođe do izvođenja radova  vaši troškovi će biti umanjeni za 7.000,00 kn  i iznosit će  482.000,00 kn.

Pripremu dokumentacije za EU  fond naplaćujemo u slučaju da se  novac iz EU fonda povuče. 

Cijena  pripreme  dokumentacije za EU fond je  8% od vrijednosti projekta  i  plaća se  iz sredstava koje povlačite od fonda.

 

POVRAT  INVESTICIJE 100 kW

 
Povrat investicije od             880.600,00 kn    ( 115.868 Eura)

Ovisi o proizvedenoj el. Energiji  i prodajnoj cijeni  električne energije.

Proizvenena el. Energija je dobije  računski  i  iznosi :

 

138.542 kWh  godišnje.        

Cijena kWh el. energije je  0.7 kn  pa se lako izračuna  godišnja  dobit :

138542 kWh x 0.7 kn =96980 kn (12.862 Eura).

Investicija se isplati za 8 godina rada elektrane.      

Dobivanje bespovratinih sredstava iz  EU fondova je   realna mogućnost,  a  visina   sredstava koji se mogu  dobiti iz  EU fondova je od 40% investicije do 80% vrijednosti investicije.

Ako se projekt dobro pripremi  tada će  povrat investicije za  vaše područje će  biti minimalno 50%. Lako se izračuna  da vi plaćate 57.934 Eura, pa je investicija isplativa u nešto više od 4 godine.

Primjetite da je u kalkulaciji samo prodana električna energija, a ušteda koja nastaje zbog manjeg plaćanja  angažirane snage nije računata.  


Po našem iskustvu vi ćete smanjiti angažiranu snagu za  50%  vršne snage solarne elektrane.

Garancija na  solarne panele je 25 godina, a to znači da će se ulaganje višestruko isplatiti.

 

POVRAT  INVESTICIJE 250 kW 

 
Povrat investicije od             1.932.000,00 kn    (256.230 Eura)

Ovisi o proizvedenoj el. Energiji  i prodajnoj cijeni  električne energije.

Proizvedena el. Energija je dobije  računski  i  iznosi :

 

347.310 kWh  godišnje.        

Cijena kWh el. energije je  0.7 kn  pa se lako izračuna  godišnja  dobit : 347310 kWh x 0.7 kn =243.117 kn (32.416 Eura).

Investicija se isplati za 8 godina rada elektrane.      

Dobivanje bespovratinih sredstava iz  EU fondova je   realna mogućnost,  a  visina   sredstava koje se mogu  dobiti iz  EU fondova je od 40% investicije do 80% vrijednosti investicije.

Ako se projekt dobro pripremi  tada će  povrat investicije  biti 50 do 70%. Lako se izračuna  da vi  uz povrat  iz  EU fondova od 50%  plaćate 128.115 Eura, pa je investicija isplativa u  4 godine.

Primjetite da je u kalkulaciji samo  prodana električna energija,  a  ušteda koja nastaje zbog manjeg plaćanja  angažirane snage  nije računata.  

Po našem iskustvu vi ćete smanjiti angažiranu snagu za  50%  vršne snage solarne elektrane.

Garancija na  solarne panele je 25 godina, a to znači da će se ulaganje višestruko isplatiti.