Uvodni primjer:

Ako promatramo 20kW elektromotor koji na izlaznom vratilu ima mali teret (20% svog maksimuma) može se primjetiti da se na zagrijavanje namota troši 0.6kWh, a gubici u željeznoj jezgri su dodatnih 2.6kWh. Ukupna iskoristivost elektromotora je 54% (pogledati prvu skicu).
Ako se koristi optimizirana metoda pokretanja i rada elektromotora, može se uštedjeti 1.8kW/h energije.Gubici u namotu se smanjuju na 0.4kWh, a gubici u željeznoj jezgri na 1kWh.
Efikasnost sistema iznosi 71% (prikazano na donjoj skici)
Uz uštedu od 1.8kWh, lako se može izračunati godišnja ušteda.

Primjer:
Računajući da je cijena električne energije 0.5 kn po kWh može se lako izračunati godišnja ušteda u novcu.


% Vremena za koje je motor djelomično opterećen
Godišnji sati rada bez punog tereta
kWh uštede
Godišnja ušteda
40%
3.494,00
6.289,00
3.144,50 kn
60%
5.241,00
9.434,00
4.717,00 kn
80%
6.988,00
12.578,00
6.289,00 kn

Gore navedena ušteda je samo primjer, ali dobro pokazuje uštedu novca i energije.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas.

Prednosti korištenja energetski učinkovitog motor-kontrolera


Poznato je da ako je induktivni motor priključen na mrežni napon (3x400 V), a ako se teret na njegovoj osovini se smanjuje, da se smanjuje i faktor iskorištenja (cos fi) motora! Induktivna komponenta struje ( struja magnetiziranja ) ostaje konstantna i kod smanjenog tereta na osovini motora.
Struja magnetiziranja čini 30% ukupne struje, pa ako se ona reducira, reduciraju se gubici u namotaju, gubici u željezu, rasipanje magnetskog toka... Reduciranje gubitaka motora vrši se tako da se reducira ulazni napon i popravi faktor iskorištenja motora.

Koristi optimiranja rada motora:
- smanjena potrošnja energije do 30%
- smanjeni gubici u dolaznim vodovima
- smanjuje se struja pokretanja motora
- zbog smanjenog napona i struje, motor i mehaničke komponente će imati dulji radni vijek
- smanjuje se induktivna komponenta struje pa se mogu ugraditi manje kompenzacijske baterije

Financijske koristi:
- smanjenje troškova održavanja iznosi 800 kuna godišnje
- smanjuje se trošenje mehaničkih komponenti za 150 kuna godišnje
- zbog smanjenog napona i struje, radni vijek motora poveća se 20%, a to donosi uštedu od 2000 kuna godišnje
   (neće se morati mijenjati niti prematati motor 15 godina)
- optimizirani rad motora smanjuje gubitke energije od 21% do 30%, a to donosi 4000 do 9000 kuna godišnju uštedu

Ako se sagledaju sve komponente, može sa izvesti zaključak da su prednosti korištenja energetski-učinkovitog motor-kontrolera velike.

Bitno je napomenuti da je neisplativo koristiti frekvencijski regulator za aplikacije gdje je konstantna brzina vrtnje, pošto frekvencijski regulator nije energetski učinkovit.
Ušteda energije natrag