GPRS SCADA

je kao usluga namijenjena korisnicima koji upravljaju proizvodnim, energetskim, distribucijskim i sličnim procesnim sustavima u industriji. Implementacijom ove usluge korisniku se omogućava kontrola, daljinski nadzor i automatizacija, centralnih i perifernih dijelova kompletnog nadzorno upravljačkog sustava. Najveća prednost ove usluge se pokazuje u procesnim sustavima gdje su centralni i periferni dijelovi sustava odvojeni većim geografskim udaljenostima, a postoji potreba za njihovim centraliziranim vođenjem i upravljanjem. GPRS tehnologija, kao tehnologija prijenosa podataka u potpunosti zadovoljava taj zahtjev, te omogućava neometanu i vrlo efikasnu komunikaciju, baziranu na internet servisima i TCP/IP protokolu koji su dostupni kroz lokalnu LAN mrežu i mrežu javne mobilne telefonije.

GPRS (General Packet Radio Service), je Internet/IP podatkovna usluga GSM tehnologije i kao takova je usko vezana za GSM uslugu. U pravilu, usluga je dostupna na svim geografskim područjima koja su pokrivena sa GSM signalom odabranog pružatelja usluga GSM mreže.Brzina prijenosa podataka putem GPRS tehnologije je daleko veća od brzine koju GSM ostvaruje prilikom prijenosa podataka (data transfer). Za razliku od GSM data transfer čija je maksimalna brzina 9,6 kbps, GPRS teoretski može ostvariti višestruko veće brzine prijenosa podataka. Teoretski je to maksimalnih 53,6 kbps, ali najčešće su to brzine bliske 40 kbps što je više nego dovoljno da se relativno brzo prenese potrebna količina podataka u nadzorno upravljačkim sustavima.
Jedna od vrlo bitnih razlika GPRS tehnologije u odnosu na ostale data transfer tehnologije je ta da GPRS tehnologija za prijenos podatka koristi stalnu internetsku vezu, koja jamči kratko vrijeme pristupa, dok npr. GSM data transfer koristi klasični modemski dial up on demand pristup za prijenos podataka.
Budući da GPRS tehnologija, za normalan rad, zahtjeva stalni pristup internetu, troškovi prijenosa podatka se ne obračunavaju prema utrošenom vremenu pristupa internetu već prema prenesenoj količini podataka. Ta činjenica značajno ide u prilog odabiru GPRS tehnologije u odnosu na bilo koju tehnologiju prijenosa podatka koja se zasniva na dial up pristupu i naplati po vremenu trajanja prijenosa podataka. Pored kontrole troškova prijenosa podataka koju je moguće efikasno ostvariti GPRS tehnologijom, cijena prenesenog podatka je nemjerljivo povoljnija u odnosu na prijenose podataka putem ostalih GSM usluga ili usluga fiksne telefonije.
GPRS se zasniva na paketnom prijenosu podataka, tako da korisnik IP vezom između GPRS mreže i eksternih mreža za prijenos podataka ostvaruje neometan pristup drugim mrežama za paketni prijenos podataka, kao što je Internet ili LAN. Primjena Internet tehnologija u kombinaciji sa GPRS tehnologijom pruža lakoću razmjena informacija, upravljanje pojedinim dijelovima sustava i efikasnije korištenje sistema u gotovo svim vremenskim i geografskim uvjetima. Važno je napomenuti da efikasnost rada sustava izričito ovisi od samog GSM operatera, tako da sa razvojem kvaliteta GPRS usluga koji operateri nude, sustavi koji se oslanjaju na GPRS komunikaciju mogu očekivati bolje karakteristike, povoljnije cijene i dostupnost same GPRS usluge.


Daljinski nadzor natrag