Description: dd electric-Logo-page-001DD electric d.o.o.
Borisa Papandopula 53
43000 Bjelovar                                                               
OIB: 89879600174
Account No: PBZ 2340009-1110503260
IBAN: HR872340 0091 1105 03260
Tel.: 099 / 6762 058
E-mail: dddd.electric@gmail.com

 

CraftWERK 1800-500

 

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Kompletttaufstellung CW1200_kompakt mit Beschreibung.jpg 

 


1 Uvod

 

Moderna tehnologija  koja ima veliku efikasnost i koja kao ostatak  ima  uglljen koji se koristi u poljoprivredi, za hranjenje stoke, pročišćavanje vode  ili  se briketira kao ugljen za roštilj.

 

Naše prednosti

Slabosti drugih tehnologija su naša prednost.  Mi  iskoristimo najviše energije  iz drveta, uz CraftWERKE.

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20141008 WHG Session (145).jpg

Gorivo čini razliku
Drvo s šumskog tla je jeftino gorivo i dobro za okoliš. CraftWERKE tretira drvnu sječku uključujući  grančice, mahovinu i koru. Nepotrebna  instalacija skupih  strojeva za sijanje i doradu sječke .  PowerWERK elektrane pretvaraju 100% sirovine u energiju.

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\GOPR1744.jpg

Maksimalna  proizvodnja električne energije
Faktor učinkovitosti često je podcijenjen. Međutim, konačno je  neophodan uvjet profitabilnosti elektrane.
CraftWERKE proizvodi više energije po kilogramu sirovine od svih ostalih usporednih CHP elektrana u našem rasponu snage.
Usporedite!  Naš motor ima efikasnost preko 30%, a konkurencija nudi motore s lošijom efikasnošću.

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20160603 Grilltest 2 10.jpg

Ekonomski isplativi ugljen
Od našeg nus proizvoda ugljena  možete ostvariti prihod. Drveni ugljen može se upotrijebiti, na primjer, kao aktivni ugljen u poljoprivrednom tlu ili regionalno proizveden drveni ugljen kao briket.

Poboljšana  iskoristivost
Zbog povećane fleksibilnosti sirovine i najveće učinkovitosti CraftWERKE nudi jasne ekonomske prednosti. CraftWERKE dobiva 50% više zarade zbog 60% manje potrošnje sirovina i 25% veću učinkovitost.

Ako se pogleda sirovina koju koriste ostale tehnologije može se uočiti da im je potrbana sječka G100, a to znači da moraju koristiti pužnu sječkalicu ( da bi se dobila sječka velikih dimenzija treba koristiti deblo, a ne granje)  koja je spora, radi cijeli dan , kvari se,…
Mi koristimo jednostavnu bubanj sječkalicu koja je brža jer možemo sječkati sve ( granje, lišće,..)

Efikasnost  našeg mogora je 25% bolje od konkurencije tako da je motor manji.  Ako se to promatra s strane sječke tada mi koristimo 0,67 Kg/ KWh , a  konkurencija  više od 1Kg sječke / KWh el.

 

Description: dd electric-Logo-page-001DD electric d.o.o.
Borisa Papandopula 53
43000 Bjelovar                                               
OIB: 89879600174
Account No: PBZ 2340009-1110503260
IBAN: HR872340 0091 1105 03260
Tel.: 099 / 6762 058
E-mail: dddd.electric@gmail.com

 


 2 Djelokrug usluga

 

2.1 Opis postrojenja

Postrojenje za proizvodnju električne energije i topline iz krute biomase kao što je drvna sječka. Postupak se temelji na termokemijskoj pretvorbi / rasplinjavanju sirovine i kasnijem korištenju proizvedenog plina u plinskom motoru. Tehnologija CraftWERK koju je razvila tvrtka SynCraft predstavlja  jedinstveni postupni proces rasplinjavanja gdje svaki procesni korak, kao piroliza, oksidacija i rasplinjavanje, obavlja se u odvojenim dijelovima koji se upravljaju i kontroliraju  prema svojim individualnim idealnim parametrima rada. Korištenjem faznih rasplinjavanja može se postići vrlo nizak sadržaj katrana u plinu u usporedbi s drugim sustavima, čime se napori za čišćenje plina mogu smanjiti na minimum.
Proizvedeni plin se koristi nakon hlađenja i čišćenja plina u plinskom motoru. Generirana struja se predaje u javnu mrežu. Proizvedena toplina iz procesa rasplinjavanja i motora se isporučuju putem toplinske mreže izravno potrošaču.
Korištenjem tehnologije kombinirane toplinske i električne energije (CHP), korištena sirovina može se koristiti učinkovitije u usporedbi s postrojenjima koja proizvode samo toplinu ili snagu.

Description: Z:\0040 Marketing\Folder & Flyer\FOLDER\02_Anlagenschema\Anlage-ENG-ohne Nummern.png
Figure 1: CraftWERK process scheme

 

Concept CraftWERK razvijen je za distribuirani raspon snage od 700 do 1800 kW toplinske energije(100 - 300 kućanstava). Visoka električna učinkovitost, fleksibilna uporaba sirovina i niski operativni troškovi jedinstvene su prodajne prednosti ove tehnologije.Sušenje

Biomasa se mora osušiti do sadržaja vlage manje od 10% prije nego što se koristi u procesu rasplinjavanja.
Potrebna energija može se, na primjer, preuzeti iz hladnjaka proizvođačkog plina ili iz mreže daljinskog grijanja. Sušara se obično ne isporučuje, ali se može ponuditi kao opcija.

Piroliza

U procesu pirolize mali dio osušene biomase izgori dodavanjem zraka (tinjajući na oko 500 ° C) . Visoke temperature razlažu  biomasu na  krute i plinovite sastojke. Plin proizveden u ovom koraku još uvijek ima visok udio tara.
Svi kruti i plinoviti međuproizvodi iz pirolize se zatim unose u reaktor za rasplinjavanje.

 

Oksidacija

Oksidacija produkata pirolize odvija se u podnožju reaktora za rasplinjavanje. U oksidacijskoj zoni komponente iz pirolize su djelomično spaljene daljnjim dodavanjem zraka.
Tako dobivenim visokim temperaturama do 900 ° C gotovo se cijela količina katrana eliminira odnosno termički razložen. Dakle, značajan dio čišćenja plina se odvija u oksidacijskoj zoni.

Redukcija

U redukcijskoj zoni provodi se realno rasplinjavanje biomase. Fiksni ugljik iz postupka pirolize stvara lebdeći  fiksni dio unutar redukcijskog reaktora.  Prolazeći  kroz ovaj fiksni sloj  plin se hladi  zahvaljujući  endotermičkoj gasifikacijskoj reakciji na oko 750 ° C i izlazi iz reaktora na vrhu.


Filter


U plinskom filteru se vrući  plin oslobađa prašine. Dobiveni biougljen, vrijedan nusproizvod koji  tako visoku kvalitetu ima samo kod CraftWERK-a. Ugljen se ispušta  iz filtera i, ako je potrebno vlaži, i priprema za prodaju u velikim vrećama. Pročišćavanje  plina vrši se načelom površinske filtracije. U tom slučaju stvara se sloj prašine na elementima keramičkih filtera, koji se periodički čiste pulsom dušika.

Hladnjak

U 2-stupanjskom hladnjaku za proizvodnju plina, odvija se hlađenje plinovoda od 750 do 100 ° C. Toplinska energija generirana iz hlađenja plina se, na primjer, isporučuje u grijaću mrežu ili se može izravno koristiti za sušenje biomase.

Pročistač plina

U uređaju za pročišćavanje plina postiže se hlađenje  plina na temperaturu od 25 do 30 ° C, što je uvjet za visoko učinkovite plinske motore. Kondenzat, koji služi kao sredstvo za pranje , može se ispustiti bez ikakvog daljnjeg tretmana u kanalizacijski sustav.
Korištenjem vode ili kondenzata kao medija za pranje, odvaja se visok udio amonijaka prisutnog u  plinu.
Hlađenje  kondenzacijskog ciklusa pročistača provodi se pomoću izmjenjivača topline s vodom hlađenim pločama.

Plinski motor

Proizvodnja električne energije odvija se u kombiniranoj jedinici koja proizvodi toplinsku i električnu energiju (CHP) kroz vrlo učinkovit, supercharged, motor s svjećicama. Generirana struja se predaje u električnu mrežu. Generirana toplina se dovodi u sustav grijanja.
Tijekom pokretanja i isključivanja, kao i za rad bez CHP-a, proizvodni plin  gori u baklji.


2.2 Tehnička specifikacija

 

2.2.1 CraftWERK

 

Molimo pogledajte opis postrojenja u PDFu.


 Opis postrojenja

 

2.2.2 Opcije

 

2.2.2.1 Sušara

 

Sustav sušenja smanjuje sadržaj vode u biomasi na cca. 10%. Potrebna energija se može preuzeti iz kruga visoke temperature, od kruga niske temperature ili iz sustava daljinskog grijanja.

Sustav sušenja može se izvesti kao prolazan ventilirani pod, odvojen u dvije prostorije  za sušenje s ukupnom površinom od cca. 180m². Sklapanje ventilacijskog poda bit će napravljeno na podstrukturi, oba osigurana od CL.

Potreban zrak za sušenje generira izmjenjivač topline vodom / zrak i puhalo. Komprimirani i predgrijani zrak odvest će se iz ventilacijskog poda kroz biomasu. Vlagom zasićeni  vlažni zrak disperzira se iz površine biomase i odlazi kroz otvore za ispuštanje zraka u okoliš.

Opseg isporuke su vodovodne cijevi, izmjenjivači topline, regulacija temperature, puhalo i odvodni kanali  zraka.   Povezivanje  do  CLs  su zidni kanali    do prostorija sušara.

 

2.2.2.2 Bunker uklj. transporter  i sušaru

 

Bunker uklj. transportni sustav

 

Bunker uklj.  hidraulički  pokretni pod i transportni sistem (spiralni  transporter) do dodavača.

Pokretni pod je dizajniran kao čvrsta konstrukcija gdje su komponente ugrađene u bunker beton. Šipke za guranje  kreću se prema naprijed i natrag pomoću hidrauličkih cilindara, kojima upravlja hidraulična jedinica.  Šipke za guranje opremljene su potiskivačima koji guraju sirovinu u smjeru transportera. Transporter je konstruiran kao zatvoren spiralni transporter koji prenosi sirovinu do  lijevka dodavača. Opseg isporuke su sve komponente koje su potrebne za prosljeđivanje i transport iz bunkera u –lijevak dodavača, kao što su pokretni pod, hidraulički pogon, zatvoreni spiralni transporter, senzori i kontrola. Sam bunker i instalacija su u opsegu CL.

 

Sušara

 

Sušara je potrebna za smanjenje vlage sirovine do oko 10%  i osigurava idealnu količinu vlage u sirovini.  Sušara se nalazi odmah iza pokretnog poda.Potreban zrak za sušenje stvara izmjenjivač topline vodom / zrak i puhalo. Komprimirani i predgrijani zrak odvest će

se iz ventilacijskog poda kroz biomasu. Vlagom zasićeni zrak struji kroz biomasu i odlazi kroz otvore za ispuštanje zraka u okoliš.

Opseg isporuke su vodovodne cijevi, izmjenjivači topline, regulacija temperature, puhaljke i provjetravanje zraka.  CLs obezbjeđuje  zidni kanale do sušare.

 

2.2.2.3 Iskorištenje niske temperature

Korištenje niske temperature od
- pranja
- CHP intercooler 2. stupanj
- ekonomizator CHP-a
Umjesto hlađenja , toplina niske temperature može se koristiti i za sušenje sirovine. Izvori topline za krug niske temperature (približno 55 ° C) su pranje plina, CHP intercooler 2. stupanj i CHP-ekonomizator. Krug niske temperature pogodan je za sušenje biomase i / ili povećanje povratne temperature sustava daljinskog grijanja, na primjer.
Opseg isporuke su vodovodne cijevi, izmjenjivači topline i regulacija temperature.

 

2.2.2.4 Sustav miješanja drvnog ugljena

Mješalica za ugljen dodaje određenu količinu vode u ugljenu prašinu.
Opseg isporuke je mješalica drvenog ugljena i injekcija vode.

 

2.2.2.5 Sustava za punjenje ugljena

Sustava za punjenje ugljena  za  4 / 6 velike vreće.

 

2.2.2.6 Mjerna  tehnika

Mjerna tehnika sastoji se od opreme za mjerenje toplinske energije i protoka.
Opseg isporuke je mjerač toplinske energije za hladnjak plina, mjerač toplinske energije za CHP, mjerač toplinske energije za sustav čišćenja plina i mjerač protoka plina.

 

2.2.2.7 Zaštita prostorije plinifikatora

 

Opseg isporuke su 4 kamere za otkrivanje plamena uključujući Kontrolu, 4 CO detektora, 2 Pt100 senzora  temperature.

 

2.2.2.8 Sigurnosna baklja

 

Sigurnosna baklja.

 

2.2.2.9 CHP ( kombinirana toplina i struja)

Opseg isporuke je radijator hladnjaka za nuždu, oksidacijski katalizator uklj. Komora katalizatora, alternatorska postrojenja uklj.  Razvodni ormar s prekidačem, prigušivača ispušnih plinova.

 

2.2.2.10 Dobava zraka i  N2

Opseg isporuke je puhalo procesnog zraka, opskrba komprimiranim zrakom uklj. Sustav za odvajanje filtra i ulja i vode, generator N2.

 

2.2.2.11 Ventilacija

Opseg isporuke je ventilacija prostorije gasifikatora, uklj. Prigušivač  I ventilacijski  kanali, ventilacija kabineta, ventilacija komunalnih prostorija, ventilacija  CHP prostorije uklj. sustav ulaznog zraka i ispušnih prigušivača zraka.

 

2.2.2.12 Inspekcija

Opseg isporuke je kompletan  pregled  poput rešetke, ograde i stepenica.

 

2.3 Specifikacija sirovine ( goriva)

 

Gorivo odobreno za obradu u CraftWERK-u ima sljedeće karakteristike :

  • Sirovina:                                                     Sječka,  prirodna
  • Veličina:                                                      G30 – G50; min. 40m% > 22mm; max. 20m% < 8mm
  • Vlaga:                                                         < w10
  • Ogrijevna vrijednost Hu:                             > 4 kWh/kg
  • Sadržaj pepela:                                          < 2 m% (dry)
  • Sinteriranje pepela:                                    > 1,000°C
  • Nasipna gustoća:                                       160 - 190 kg/srm (dry)

 

Osim toga, gorivo mora biti gotovo bez ometajućih tvari poput kamenja ili metalnih dijelova.

Slijedeći primjeri daju pregled podnošljivih i loših sirovina:

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20130621 Biomasse Vergleich 2.jpg

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20140821 Waldhackgut CW Vierschach (4) (1024x768).jpg

Description: C:\Users\marcel.huber\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\20160718 Altholzhackgut (2).jpg

Podnošljivo:
 Drvne sječke iz cijelog debla uključujući koru.

Podnošljivo:
Drvne sječke uključivši sitne nepravilne komadiće i koru.

Loše:
 Vlaknasti, vunasti materijal bez grube structure.

Description: Gimmik HINWEIS

Napomena za nepoštivanje
Neispunjenje propisa o gorivu može uzrokovati  smanjenje raspoloživosti sustava, smanjenje performansi sustava, povećanim trošenjem postrojenja i povećanim troškovima održavanja i rada.

Description: Gimmik HINWEIS

Nasipna gustoća

Gorivo s graničnom gustoćom može uzrokovati da sustav ne dostigne punu razinu snage.


Description: dd electric-Logo-page-001DD electric d.o.o.
Borisa Papandopula 53
43000 Bjelovar                                                                    
OIB: 89879600174
Account No: PBZ 2340009-1110503260
IBAN: HR872340 0091 1105 03260
Tel.: 099 / 6762 058
E-mail: dddd.electric@gmail.com

 

Reference (odabrane)
Prednosti sustava SynCraft tehnologije prihvaćene su od širokog spektra kupaca. Dok društvene zajednice vole ekonomske prednosti, operatori toplinarskih postrojenja izabrali su naše elektrane zbog svoje jedinstvene fleksibilnosti goriva.